Studentské projekty

Studentské projekty financované SRPŠ Gymnázia Českolipská

Napadá vás, co ve škole zlepšit?
Chybí ve škole nějaké vybavení?
Bylo by dobré uspořádat nějakou akci?
Pozvat lektora na něco, co se ve škole neučí?

Jste ochotni pro své spolužáky něco udělat?
Potřebné finance můžete dostat od SRPŠ!

Vyplňte přihlášku a vyrobte svému projektu digitální reklamu. Pokud projekt zaujme dost spolužáků, můžete na školní rok 2019/20 dostat až 20 000 Kč.

Výzva k podávání projektů a pravidla pro žadatele – termín podání do 25.října!

Formulář žádosti